Kwaliteit Supplementen

De kwaliteit van Goshy Nutrition™.Fundamentals™.

Het grote aanbod aan supplementen maakt het voor de consument niet eenvoudig om een keuze te maken. Hoe weet je dat je een kwalitatief hoogwaardig product koopt?

Dit is waar zowel de supplementen van Fundamentals™ als van Goshy Nutrition™ zich onderscheiden van de rest.

Door het gehele productieproces -vanaf de grondstof sourcing tot aan het eindproduct- zelf te controleren, kunnen wij continu garant staan voor de kwaliteit en zuiverheid. Daarnaast monitoren wij voortdurend de resultaten en kunnen wij op ieder gewenst moment aanpassingen doorvoeren in de samenstelling. Dit alles geschiedt volgens de laatste inzichten en technologieën, om maximale resultaten te kunnen waarborgen. 
 

De werking staat centraal

Bij zowel de supplementen van Fundamentals™ als van Goshy Nutrition™ staat de werking centraal. Allereerst wordt er duidelijk vastgesteld wat het doel van het product is, en vervolgens wordt er heel gericht gezocht naar de juiste- en meest effectieve ingrediënten om dit beoogde effect mee te bewerkstelligen.
 

Ingrediënt keuze

Het is dus niet alleen de keuze van welk ingrediënt in welke dosering moet worden toegevoegd, maar vooral de zuiverheid en kwaliteit van ieder ingrediënt en de juiste combinatie van ingrediënten die elkaar versterken en ondersteunen. Alleen op die manier ontstaat er ons inziens een optimale formule. Dat is waar Fundamentals™ en Goshy Nutrition™ voor staat.
 

Vitamines

Tussen de verschillende merken vitamines zit over het algemeen niet heel erg veel verschil. Deze zijn doorgaans allemaal wel goed opneembaar. De meeste vitamines worden synthetisch gemaakt; ook als op de verpakking vermeld staat dat het om 'natuurlijke vitaminen' gaat. De structuur is in de meeste gevallen gelijk aan die van de natuur, wat zorgt voor een goede opneembaarheid.

Een belangrijke uitzondering hierop is vitamine E. Hierbij is het van groot belang dat deze uit een natuurlijke bron afkomstig is.
 

Mineralen

Bij mineralen ligt dit gecompliceerder. Grofweg kunnen we stellen dat mineralen die zich makkelijk laten verwerken, meestal slecht door het lichaam kunnen worden opgenomen. De reden dat deze mineralen toch vaak worden gebruikt zit 'm in het feit dat ze goedkoop zijn.

Fundamentals™ en Goshy Nutrition™ staan garant voor het gebruik van een hoogwaardige kwaliteit mineralen.

Een mineraal kan nooit 'los' (elementair) worden verwerkt. Deze dient zich altijd aan een ander ingrediënt te binden. Op het label dienen de mineralen echter wel elementair te worden vermeld.

Wanneer er in een supplement dus sprake is van 100 mg van een bepaalde verbinding, is slechts een deel daarvan het elementaire mineraal. De daadwerkelijke hoeveel van het mineraal hangt af van de verbinding. 
 

Een voorbeeld

100 mg Magnesiumoxide bevat ongeveer 60 mg Magnesium.
100 mg Magnesiumbisglycinaat bevat ongeveer 11 mg Magnesium.

Het is voor de consument interessant om te weten dat de opneembaarheid van Magnesiumoxide maximaal 2-4% is, terwijl het lichaam een Bisglycinaat wel voor 65% kan opnemen. Magnesiumoxide is dus zo’n 'makkelijk te verwerken' en vooral goedkoop mineraal, terwijl Bisglycinaat zich veel lastiger laat verwerken en veel duurder is. Hier zit het, voor de consument verborgen, verschil in kwaliteit! 

Een eenvoudig goedkoop magnesium supplement zal vrijwel altijd Magnesiumoxide bevatten.

Voor de ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) van 375 mg Magnesium is minimaal 625 mg grondstof nodig. Zou je hier een tablet van persen, dan zijn daar vrijwel geen hulpstoffen bij nodig. Het eindproduct is dan een mooi glad tabletje, niet te groot en laag in productiekosten. Aantrekkelijk voor de consument maar helaas vrijwel niet opneembaar voor het lichaam.

Oftewel ”goedkoop is duurkoop”.

Er zijn ook leveranciers die kiezen voor een middenweg. Er zijn nl. van iedere grondstof ook weer verschillende kwaliteiten in de handel. Om toch te kunnen zeggen dat zij Bisglycinaat gebruiken kiezen zij voor een Bisglycinaat dat "verrijkt" is met Magnesiumoxide.

Zoals gezegd staat bij Fundamentals™ en Goshy Nutrition™ het ingrediënt en het resultaat altijd voorop.

Om die reden kiezen wij ervoor om een zelfde hoeveelheid Magnesium aan te bieden, maar met een veel grotere opnamecapaciteit. Namelijk de Bisglycinaat. Daarvoor is weliswaar 3400 mg grondstof nodig. Dit bemoeilijkt de productie, aangezien dit veel moeilijker te verwerken is en veel duurder is, maar hiermee bieden wij een zeer effectief en goed opneembaar supplement.
 

Kruiden

Bij kruiden is het misschien nog wel lastiger dan bij mineralen.

Op basis van literatuur weten we van de meeste kruiden wat het effect is en welke stoffen dan voornamelijk verantwoordelijk zijn voor dit effect. Daarbij is van de meeste stoffen ook wel bekend hoeveel je er ongeveer van nodig hebt om het beoogde effect te bereiken.

De moeilijkheid zit 'm in het feit dat je bij kruiden op voorhand niet kunt vaststellen hoeveel van de werkzame stof er in zit. Na een warme droge zomer is dit bijvoorbeeld anders dan na een koude natte zomer. Kortom, iedere oogst is anders. Hierdoor kan het dus gebeuren dat de ene charge heel effectief is, terwijl de volgende charge veel minder effect heeft. Om dit te ondervangen kan er van kruiden een extract worden gemaakt. Hiermee bewerk je het kruid zo, dat de effectieve stoffen uit de plantenmassa worden onttrokken. Zo ontstaat een concentraat van het meest effectieve bestanddeel van de plant. Ook dit extract kan per keer variëren in sterkte.

Wil je dit nog beter controleren, dan kun je een dergelijk extract standaardiseren op een vast percentage effectieve stof. Kostbare processen waar alleen bij de betere merken, zoals Fundamentals™ en Goshy Nutrition™, gebruik van wordt gemaakt. 
 

Productvorm keuze

Een andere belangrijke keuze is in welke vorm je het product wilt aanbieden. Kies je voor een tablet, een capsule, een vloeistof of een poeder.

Over het algemeen geniet een capsule de voorkeur. Capsules vallen namelijk altijd op het gewenste moment uit elkaar. Er wordt geen energie toegevoegd aan de ingrediënten en (zeker bij kruiden) blijft de originele structuur behouden.

Helaas is alleen niet alles in een capsule te verwerken en kun je in een capsule geen grote doseringen kwijt. In veel gevallen zouden er dan heel veel capsules moeten worden geslikt om aan de gewenste dosering te komen.
 

Producent keuze

Nadat een definitief besluit is genomen over de gewenste ingrediënten mix en productvorm, wordt er gezocht naar een producent dit kan verwezenlijken.
Afhankelijk van het product kan dus voor verschillende producenten worden gekozen. Sommige producenten zijn meer gespecialiseerd in tabletten en andere maken uitsluitend capsules. Sommige werken veel met kruiden en andere juist weer niet.

Hoe dan ook,…. het blijft van groot belang om de controle te behouden op zowel de producent als het productieproces en de omstandigheden waaronder het product wordt vervaardigd. Kennis en communicatie is daarbij het toverwoord.

Dit lijkt eenvoudig, maar ook vandaag de dag nog zijn er tal van voorbeelden te noemen waarbij e.e.a. niet naar behoren verloopt. Dan praten we niet alleen over kleine onbekende namen, maar ook over grote gerenommeerde merken. Helaas is er ook binnen veel vooraanstaande bedrijven slechts beperkte inhoudelijke kennis van de producten en grondstoffen. Hierdoor ontstaat met grote regelmaat miscommunicatie; soms per ongeluk, maar lang niet altijd.

Is 4 mg Betacaroteen ook echt 4 mg Betacaroteen? Of is het een carotenoïden mix met slechts 5% Betacaroteen. Is 200 mg Calcium verkregen uit Carbonaat niet toevallig 200 mg Calciumcarbonaat? En heet Magnesium Bisglycinaat Complex nou eigenlijk 'complex' omdat het een ingewikkelde formule is of omdat er iets aan is toegevoegd?

Daar blijkt het in de praktijk nogal eens mis te gaan. De leverancier vraagt om een product met 200mg Calcium uit Carbonaat en krijgt een aanbieding met 200 mg Calciumcarbonaat. Zo is er helaas een groot aantal producten die niet voldoen aan dat wat de verkoper en het etiket beweren.

Met regelmaat worden er zelfs partijen grondstoffen gevonden, die verrijkt zijn met geneesmiddelen of verboden stoffen. Producenten die continu de markt afstruinen op zoek naar goedkope partijen, kopen graag dergelijke partijen op en verwerken dit in hun producten.

Kortom, wanneer het productieproces niet wordt gevolgd zoals wij dat voor de supplementen van Fundamentals™ en Goshy Nutrition™ doen, blijft na productie altijd de vraag: ”Hebben we wel gekregen wat we hebben gevraagd?”

Het uitgebreid testen van iedere nieuwe batch zou de kosten enorm opschroeven. Zodoende worden slechts enkele factoren gecontroleerd. 

 • klopt het aantal capsules / tabletten per potje
 • klopt het gewicht per capsule / tablet
 • zien de capsules/tabletten er uiterlijk wel net zo uit als de vorige charge?


Met oog op de kosten worden belangrijke controles, zoals bijv. de juiste doseringen of microbiologische verontreiniging, slechts steekproefsgewijs uitgevoerd.

 

Even een praktijk voorbeeld

Een producent gaf aan dat 'een afwijking van max. 7,5% in het gewicht van een capsule' binnen de toegestane marges ligt. De actieve ingrediënten moeten bij elkaar opgeteld (incl. capsule) dan dus 700 mg wegen; oftewel, het gemiddelde gewicht van een capsule bedraagt 700 mg. Op basis van die 7.5% afwijking mogen de lichtste capsules dus ongeveer 650 mg wegen en de zwaarste 750 mg.

Echter, bij het nawegen bleek vrijwel iedere capsule rond de 660 mg te wegen. Volgens de producent weliswaar binnen de marge, maar in werkelijkheid betekent dat dus dat iedere capsule 7% te weinig inhoud bevat.

Conclusie: de prijs was gebaseerd op capsules van 700 mg. maar in werkelijkheid ontving de consument zonder daar erg in te hebben een veel lagere dosering! 

 

Een goed of een slecht supplement… ?!

Of je te maken hebt met een goed of een slecht supplement is een lastige vraag.

 • Bedoelen we met ”slecht", dat het vervuild is of niet effectief is?
 • En betekent "goed" dan, dat het niet vervuild is of dat het werkzaam is?


Gelukkig komt het door de toenemende kwaliteitseisen steeds minder voor, maar het bestaat helaas nog steeds.…. producenten die ergens in een schuur een oud machientje hebben staan om zelf tabletten te persen. Met een simpele keukenmixer worden de vaak dubieuze ingrediënten daar met elkaar gemixt en tot tabletten geperst. Gelukkig voldoen tegenwoordig de meeste producenten wel aan de talloze kwaliteitseisen, waardoor we over het algemeen wel kunnen vertrouwen op correct geproduceerde niet-vervuilde producten.

Dit zegt echter nog steeds niets over de productkennis van de producent en blijft het een feit dat de prijs vaak leading is. Kostentechnisch gezien wordt er dan anders omgegaan met de ingrediënt keuze.

 

Kwaliteitscriteria

 • Werkt de producent met een goed werkend kwaliteitssysteem?
 • Hoe betrouwbaar zijn de inkoopkanalen van de producent?
 • Wisselt de producent regelmatig op basis van inkoopprijs?
 • Onderzoekt de producent de kwaliteit van zijn inkopen of neemt hij klakkeloos aan dat dat wat er op het label staat wel goed is?
 • Is de mix van actieve ingrediënten ook echt een homogene mix en hoe wordt dat gecontroleerd?
 • Zijn de tabletten/capsules allemaal even zwaar?


De belangrijkste reden om het etiketje "slecht" aan een product te hangen, is wanneer het product niet doet wat je er van verwacht.

Echter, er zijn ook producten waarbij dat lastig te bepalen is; wat verwacht je bijvoorbeeld van een multivitamine? Voor een bloeddruk verlager is dat duidelijk, die moet je bloeddruk verlagen en een paracetamol moet je hoofdpijn verminderen. maar wat doet een multivitaminen? Of een visolie?

De meeste mensen zullen deze producten gebruiken om hun gezondheid te ondersteunen, echter, wanneer er alleen maar slecht opneembare mineralen in zitten voegt het aan je gezondheid weinig toe.

Maar ook wanneer er wèl goede ingrediënten in zitten maar de tablet te hard geperst is -waardoor deze niet uiteenvalt en dus niet opneembaar is- voegt een supplement weinig toe.

Alleen bij gebruik van een goede mix aan supplementen zul je merken dat je lichaam beter in staat is te herstellen. Je kunt natuurlijk nog steeds verkouden worden, maar je herstel is beter en sneller; je zult niet meer door ieder virusje gegrepen worden.

Kortom, het is bij de aanschaf van supplementen dus van groot belang om goed te letten op de juiste ingrediënten EN een gedegen productieproces!

 

Nederlandse- of Amerikaanse producent

Hoe belangrijk het ook is, voor de consument is het moeilijk om de kwaliteit te controleren en een goede keuze te maken in het oerwoud aan merken en producten.

De producten van Fundamentals™ en Goshy Nutrition™ komen hoofdzakelijk bij Nederlandse producenten vandaan. Een aantal hiervan behoort tot de top van Europa; daar is alles tot in de puntjes geregeld en gecontroleerd.

Amerikaanse producenten zijn veelal niet op de hoogte van de Europese wetgeving waardoor er vaak grondstoffen worden gebruikt die in Europa niet zijn toegestaan. Daarnaast nemen veel Amerikaanse producenten het ook niet zo nauw met de ingrediënten declaraties.

Dit in tegenstelling tot gerenommeerde Nederlandse producenten, die op de hoogte zijn van de Nederlandse (en Europese) wetgeving en exact weten welke stoffen wel en niet zijn toegestaan.

Voor een goed supplement kiezen wij dus bij voorkeur voor een Nederlandse producent met een goede kwaliteitsbewaking. Zo wordt het het gehele proces continu door ons op de voet gevolgd en zijn wij bij iedere keuze nauw betrokken. We zorgen continu voor de juiste en meest zuivere ingrediënten, zodat we zelf de kwaliteit bepalen die we willen leveren.

Kortom bij ons staat kwaliteit nummer 1!